Uchwała nr XII/82/20Rady Gminyz dnia 27 stycznia 2020 uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622

Uchwała nr XII/82/20
Rady Gminy
z dnia 27 stycznia 2020


uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622UCHWAŁA NR XII/82/20
RADY GMINY BONIEWO
 
z dnia 27 stycznia 2020 r.
 
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/76/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w  Łąkach Wielkich.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Adam Ciesielski
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2020, 18:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79