Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XI/71/19
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2019


Zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222,art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz.2020/


UCHWAŁA NR XI/71/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815 / art. 212 , art 214, art 215, art. 222,art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649 i poz.2020/.
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12//2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr n27/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia
30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 listopada 2019 roku, Uchwała IX/63/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 listopada 20109 roku, Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 2 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

I. 1. Plan dochodów w wysokości 20.863.084,17 zł zmniejsza się do kwoty 19.450.495,86 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 20.228.230,17 zł zwiększa się do kwoty 20.265.361,24 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie :
" Deficyt budżetu w wysokości 814.865,38 zł zostanie pokryty wolnymi środkami".
III. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie :
" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1.930.342,38 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów budżetu na kwotę 1.115.477 zł".
IV. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 kwota 603.444 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 814.865,38 zł."
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

uchwała nr XI.71.19.pdf (869kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 426 z dnia 2020-01-17

Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2020, 20:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij