Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XI/75/19
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 poz. 1815 ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. z Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ) 
UCHWAŁA Nr XI/75/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 poz. 1815 ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. z Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Adam Ciesielski
 
 
    Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.41  ustawy z dnia  26 października  1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 )  art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.852 ) prowadzenie działań związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy .Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na 2019r.  jest kontynuacją  przedsięwzięć w obszarze profilaktyki zainicjowanych na terenie gminy Boniewo. Został on opracowany zgodnie  z obligatoryjnymi  zadaniami  oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. Rada Gminy corocznie przyjmuje Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii.
Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne .

GPPIRPA-na 2020 - ZB projekt uchwały-poprawiony.doc (83kB) word

                                                             Przewodniczący Rady Gminy                                                                   Adam Ciesielski
           
                                                                                                         
 
 
                                                                                  
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020, 19:11:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij