Uchwała nr VIII/53/19Rady Gminy z dnia 30 września 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy BoniewoNa podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz.1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712)

Uchwała nr VIII/53/19
Rady Gminy
z dnia 30 września 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz.1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712)


UCHWAŁA NR VIII/53/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz.1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. - zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała.VIII.53.19.2019-09-30-1.pdf (293kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5376 z dnia 2019-10-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 października 2019, 08:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65