Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminyz dnia 29 lipca 2019w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała nr VII/49/19
Rady Gminy
z dnia 29 lipca 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 49 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. 
UCHWAŁA Nr VII/49/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 lipca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2019 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ) oraz  § 49  Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r.
uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na rok 2019 określony  w załączniku do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
     Plan komisja skarg załacznik do uchwały.doc (12kB) plik                                                                                          Adam Ciesielski
                                                                                  
 
                                                                                  
 
                                                                                              
                       
 
 
 
 
                                                                                  
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 sierpnia 2019, 21:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123