Uchwała nr IV/44 /19 Rady Gminyz dnia 14 czerwca 2019w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji Na podstawie art. 18b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

Uchwała nr IV/44 /19
Rady Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 18b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) 
UCHWAŁA  Nr IV/44 /19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji
 
            Na podstawie art. 18b ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo
w następującym składzie:
 
1)  Andrzej Pawłowski
 
2)  Karolina Mysior
 
3)  Grzegorz Kujawski
 
 
            § 2. Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany radny Andrzej Pawłowski.
 
            § 3. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statutu Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 
 
                                                                                  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:21:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77