Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/198/18
Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/18 z dnia 14 maja 2018 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 )UCHWAŁA Nr XXX/198/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/193/18 z dnia 14 maja 2018 r.
 
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W uchwale Nr XXIX/193/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany :
1)  pkt 2 w § 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Partnerzy Projektu :
- Gmina Boniewo z siedzibą w Boniewie ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo,
- Gmina Baruchowo z siedzibą w Baruchowie 54, 87-821 Baruchowo,
- Miasto i Gmina Chodecz z siedzibą w Chodczu, przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz,
- Gmina Izbica Kujawska z siedzibą w Izbicy Kujawskiej, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32,
87-865 Izbica Kujawska,
- Gmina Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29,
87-840 Lubień Kujawski,
- Gmina Lubraniec z siedzibą w Lubrańcu, przy ul. Brzeskiej 49, 87-890 Lubraniec”.
2) Uchyla się § 4.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zmiana uchwały wynika z konieczności wprowadzenia korekty w adresach Gmin: Boniewo, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski. Jednocześnie z uwagi na fakt, że Gmina nie składa w ramach projektu zabezpieczenia realizacji projektu uchylono zapis dotyczący wniesienia zabezpieczenia w formie weksla In blanco.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lipca 2018, 10:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij