Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVI/175/18
Rady Gminy
z dnia 9 lutego 2018


zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130 ), art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2017 r., poz.2077; z 2018 r. poz. 62)


UCHWAŁA NR XXVI/175/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130 ), art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2017 r., poz.2077; z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
I. 1. Plan dochodów w wysokości 16.084.695,32 zł zwiększa się do kwoty 16.340.153,32 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 17.038.695,32 zł zwiększa się do kwoty 17.359.930,32 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu w wysokości 1.019.777 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie
419.777 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wolnymi środkami w kwocie 600.000 zł".
III. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1.722.297 zł i łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 702.520 zł ".
IV. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie :
" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na ;
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.019.777 zł /w tym wolne środki w kwocie 600.000 zł/,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.956.475,38 zł".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
 pełen teks Uchwały oraz załączniki Uchwała.XXVI.175.18.2018-02-09.pdf (715kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 905-2018 z dnia 2018-02-27

Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 marca 2018, 11:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij