Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVI/184/18
Rady Gminy
z dnia 9 lutego 2018


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232: z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893; z 2017 r. poz. 2349, poz. 2245; z 2018 r. poz. 310 )


UCHWAŁA NR XXVI/184/18 
RADY GMINY BONIEWO 
z dnia 9 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232: z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2015 r. poz. 1893; z 2017 r. poz. 2349, poz. 2245; z 2018 r. poz. 310 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boniewo liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia: 1) poza miejscem sprzedaży 15 punktów, 2) w miejscu sprzedaży 5 punktów. 

§ 2. 1. Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 50 m dla punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mierząc od drzwi głównych wejściowych obiektu szkoły, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektów sportowych, obiektów kultu religijnego, kościołów, cmentarzy, terenów i obiektów rekreacyjnych. Pomiaru dokonuje się najkrótszym szlakiem komunikacyjnym dla pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

 2. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa na terenie obiektu sportowego podczas imprez sportowych i rozrywkowych nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

 § 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/149/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Boniewo.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2018-827 z dnia 2018-02-19

Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lutego 2018, 19:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij