Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.4.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 26 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93.ust.1. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)