Przebudowa dróg gminnych w miejscowosciach Osiecz Mały, Osiecz Wielki 07.06.2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowosciach Osiecz Mały, Osiecz Wielki

07.06.2019


  Zdjęcie     Zdjęcie

Na terenie miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania "Przebudowa dróg w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki

W zakres zadania wchodzą dwa odcinki dróg gminnych w m. Osiecz Wielki oraz Osiecz Mały o łącznej długości 2.222 mb w zakresie : planowana szerokość jezdni 3,5 . Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Mały długość drogi 0+000 do 1+420,50 km Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Nawierzchnia jezdni 4. Roboty wykończeniowe .

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Wielki :0+000-0+802 km Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Nawierzchnia jezdni 3. Roboty wykończeniowe ,

Realizacja zadania umożliwiła realizację zakładanego celu tj.  poprawę jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dróg gminnych ,co przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do świetlic wiejskich w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki.

 

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zdzisława Bywalska

Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie

 

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2019, 09:44:15)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (27 września 2019, 09:26:35)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163