Strona główna   >  Aktualności

VI sesja Rady Gminy Boniewo

07.06.2019


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Przewodniczący Rady Gminy zwołuję VI sesję  Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 2023 na dzień
14 czerwca  2019 r.( piątek ) o godz. 10:00 w sali obrad Rady Gminy w Boniewie  (Hala Sportowa).

Proponowany porządek VI sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.       Otwarcie.
2.       Wybór sekretarza sesji.
3.       Stwierdzenie prawomocności.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.       Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.       Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Boniewo za rok 2018.
8.       Debata nad Raportem o stanie Gminy Boniewo
a)       głosy radnych,
b)       głosy mieszkańców.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania.
10.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok:
a)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo,
b)        dyskusja nad sprawozdaniem,
c)        przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo,
d)        przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
13.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
14.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 -2029.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boniewo.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Boniewo.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną.
19.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Bierzyn z przeznaczeniem pod drogę gminną.
20.   Podjęcie projektu  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku.
21.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/27/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
22.   Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo.
23.  Interpelacje i zapytania radnych.
24.  Wolne wnioski i zapytania.
25.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.               
 
                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                             Adam Ciesielski
 

Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski (7 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2019, 09:44:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij