Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy


WÓJT GMINY BONIEWO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy:
I n f o r m a t y k
w wymiarze ½ etatu
w Urzędzie Gminy w Boniewie
 
1. Wymagania niezbędne:
   a)      obywatelstwo polskie,
   b)      wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku informatyka lub pokrewne,
   c)      3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w przypadku osób z wykształceniem średnim,
   d)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   f)       nieposzlakowana opinia,
   g)      umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,
   h)      pełna zdolność do czynności prawnych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
   a)      umiejętność tworzenia i prowadzenia stron  internetowych,
   b)      znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych  i ich administrowania,
   c)      znajomość zagadnień baz danych,
   d)      umiejętność administracji serwerów opartych na systemach GNU/Linux,
   e)      znajomość systemów operacyjnych pod względem instalacji konfiguracji oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
   f)       znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu  gminnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów z zakresu  ochrony danych osobowych, informacji niejawnych.
   g)      mile widziana praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego,
   h)      znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiających czytanie dokumentacji,
   i)       umiejętność pracy w zespole,
   j)       umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku,
   k)      systematyczność,
   l)       kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisko:
            Zadania:
   a)      administrowanie systemem komputerowym Urzędu  i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
   b)      administrowanie siecią i serwerem Novell Netware - okresowa kontrola stanu instalacji i  urządzeń,
   c)      archiwizacja danych i zabezpieczanie nośników z kopiami bezpieczeństwa,
   d)      nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych,
   e)      wykonywanie przeglądów baz danych,
   f)       konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Urzędzie,
   g)      modernizacja i dbanie o bezawaryjne prace sprzętu  komputerowego oraz drukarek znajdujących się w Urzędzie tj. wykonywanie drobnych napraw oraz diagnostyka  problemów i zgłaszanie serwisowi informacji dotyczących nieprawidłowego działania  sprzętu,
   h)      bieżąca konserwacja komputerów,
   i)       analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
   j)       nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego,
    k)      obsługa systemów ochrony antywirusowej,
   l)       bieżąca analiza i obsługa stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych  i baz danych,
   m)     nadzór nad prawidłową transmisją elektronicznych dokumentów do ZUS,
   n)      pomoc pracownikom przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi  aplikacjami,
   o)      konsultacje i udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputera,
   p)      bieżąca aktualizacja strony internetowej www,
   r)      prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej
   s)      wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora   Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
   t)       wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
   o)      prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych
            stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie stosowanych
 
4. Wymagane dokumenty:
   a)      życiorys (CV),
   b)      listy motywacyjny,
   c)      dokumenty poświadczające wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stan odbytych  studiów,
   d)      dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
   e)      inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   f)       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
           ( w przypadku zatrudnienia kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu: Urząd Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28 ,87-851 Boniewo
  lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko informatyka" w terminie do dnia 23 marca 2009 roku  godz. 15:00
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wydane dokumenty aplikacyjne: ( list motywacyjny i szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1999 o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".
 
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz


WYNIK PRZEPROWADZONEGO KONKURSU  dalej (39kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (12 marca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 marca 2009, 12:18:38)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 kwietnia 2009, 07:59:18)
Zmieniono: podano wynik przeprowadzonego konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2594

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij