usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 123 położonej w miejscowości Osiecz Wielki


 
OP. 6131.15.2014
                                                                              Boniewo dnia 20 stycznia 2014 r.
 
D E C Y Z J A
 
                       Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Barczaka  zam. Osiecz Wielki 26,  87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Henrykowi Barczakowi zam. Osiecz Wielki 26, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie : - 5 ( pięciu ) sztuk drzewa gatunku osika o obwodzie pni na wysokości 130 cm
wynoszących 30 cm - 1 szt., 25 cm -1 szt., 20 cm - 1 szt., 35 cm - 1 szt., 30 cm - 1 szt.;                                  
    - 3 ( trzech ) sztuk drzewa gatunku jesion o obwodzie pni na wysokości 130 cm
     wynoszących 20 cm – 1 szt., 25 cm – 1 szt.;
    - 3 ( trzech ) sztuk drzewa gatunku olszyna o obwodzie pni na wysokości 130 cm wynoszących 24 cm – 1 szt., 30 cm – 1 szt., 28 cm – 1 szt., oraz krzewów z powierzchni            200 m2 , z terenu dzialki oznaczonej nr 123 położonej w miejscowości Osiecz Wielki stanowiącej  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                       
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.                                                                             
3.Termin wykonania wycinki – do dnia 31.04.2014 r.
4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów dotyczy terenu nieruchomości nie będącej lasem.
                                                                          
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 15.01.2013 r. wpłynął wniosek  Pana Henryka Barczaka  zam. Osiecz Wielki 26,  wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku do granic  nieruchomości. Drzewa są w złym stanie zdrowotnym, uszkodzone przez wiatr oraz zachodzi konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni          od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia           bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności   mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (21 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 stycznia 2014, 13:42:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij