usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 42/1 w miejscowości Boniewo


 
OP. 6131. 9.2014
                                                                                Boniewo dnia 14 stycznia 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Lecha Osińskiego zam. Boniewo przy ul. Parkowej 9,  87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Lechowi Osinskiemu  zam. Boniewo przy ul. Parkowej 9, na usunięcie           2 ( dwóch )sztuk drzewa gatunku świerk pospolity  o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,  wynoszących  61 cm – 1 szt., 42 cm – 1szt.,  z terenu działki oznaczonej nr 42/1 położonej  w miejscowości Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                            
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.03.2014 r.
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 2 sztuk w następnym sezonie
    wegetacyjnym na na wymienionej działce.
   
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  Pana Lecha Osińskiego zam. Boniewo ul. Parkowa 9,
wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
W dniu 13.01.2014 r. dokonano oględzin stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa
stanowią  zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz dla linii energetycznej.                                                                                                                                                       Z tego względu należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni        od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności   mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (15 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2014, 17:27:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij