usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 44 m. Arciszewo


OP. 6131.78.2013
                                                                                        Boniewo,  dnia  03 stycznia 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.         1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Urszuli i Zygmunta Krzyżaniak zam.  Arciszewo 41, 87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić Panu Zygmuntowi Krzyżaniakowi zam. Arciszewo 41, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :
  - 10 ( dziesięć ) sztuk drzewa gatunku wierzba o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm    wynoszących  50 cm, z terenu działki oznaczonej nr  44;
    - 3 ( trzech )  sztuk drzewa gatunku olcha  o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm
      wynoszących 80 cm, z terenu działki oznaczonej nr 44;
    - 8 ( osiem) sztuk drzewa gatunku osika o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm
       wynoszących 30 cm, z terenu działki  oznaczonej nr 44;
    - krzewów z powierzchni 100 m2, z terenu działki oznaczonej nr 44.
    Nieruchomość położona jest w miejscowości Arciszewo i stanowi własność Państwa Urszuli
    i Zygmunta Krzyżaniak.                                                                                                                                                                                  
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew i krzewów nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 30.03.2014 r.
 
  
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 30.12.2013 r. wpłynął wniosek Państwa Urszuli i Zygmunta Krzyżaniak  zam. Arciszewo 41, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.
Stwierdzono, że należy usunąć w/w drzewa z uwagi na konieczność przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom ( drzewa    rosną w zbyt dużym zagęszczeniu ).                                                                                                                                                                                                         
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku   przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                      bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności         mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należyprzerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (8 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2014, 14:54:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij