ZARZĄDZENIE NR 9/2019 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500/, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669,poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 roku poz. 303, poz.326 / oraz § 14 ust. 4 Uchwały Nr III/14/18
Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku.
Wójt Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie.9.2019.2019-03-29.pdf (574kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 kwietnia 2019, 19:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103