Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2017 roku